Giải pháp máy chủ email server của ZICO cho phép khách hàng có thể hoạt động đồng thời nhiều tên miền một lúc để mang lại trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng.

Với hệ thống máy chủ mail server có thể tạo ra được 1000 hòm thư đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Người quản trị có thể dễ dàng giới hạn dung lượng tối đa cho mỗi hòm thư để hạn chế dung lượng lưu mail trên máy chủ

Với tính năng lưu trữ tất cả các mail gửi và nhận một cách tự động, người quản trị có thể dễ dàng khôi phục lại mail của người dùng như trước khi hòm thư bị mất dữ liệu

Các công việc như thống kê số lượng mail gửi, mail nhận, hòm thư gửi nhiều nhất, domain nào gửi nhiều… hoàn toàn tự động. Vì vậy, việc thống kê dữ liệu trong hệ thống mail server không hề khó khăn.

Đối tác