Giải pháp hạ tầng mạng do ZICO cung cấp là một hệ thống giải pháp khá rộng bao gồm nhiều giải pháp khác nhau, với nhiều phương thức triển khai để phù hợp với từng yêu cầu của quý khách hàng

Các giải pháp mà Zico đang triển khai

Giải pháp mạng LAN

Giải pháp mạng WAN

Giải pháp mạng không dây

Giải pháp mạng và truyền thông hợp nhất,

Giải pháp mạng và bảo mật…

Các giải pháp đều mang tính đặc thù của ngành (cơ quan, sản xuất, ngân hàng, tài chính,…) và phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ và vừa đến quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.

Đối tác