Ảo hóa hạ tầng là công nghệ được thiết kế để tạo ra lớp trung gian giữa hệ thống phần cứng máy chủ và phần mềm chạy trên nó. Công nghệ ảo hóa máy chủ là từ một máy vật lý đơn lẻ có thể tạo thành nhiều máy ảo độc lập. Mỗi một máy ảo đều có một thiết lập nguồn hệ thống riêng rẽ, hệ điều hành riêng và các ứng dụng riêng.

Các dịch vụ của ảo hóa hạ tầng

– Ảo hóa hạ tầng server

– Ảo hóa hạ tầng Desktop

– Ảo hóa hạ tầng mạng

– Ảo hóa hạ tầng các ứng dụng

– Ảo hóa hạ tầng hệ thống lưu trữ

Đối tác