DDoS được viết tắt từ Distributed Denial of Service, có nghĩa là từ chối dịch vụ phân tán. Đây là một là khái niệm để ám chỉ một loại hình tấn công máy chủ mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Các hacker thông qua một máy tính xâm nhập, điều khiển hàng triệu máy tính khác để truy cập vào một máy chủ, làm tăng lưu lượng truy cập, dẫn đến cạn kiệt băng thông và tài nguyên của máy chủ.

– ZICO Anti-DDoS Service là dịch vụ cảnh báo và phòng chống tấn công DDoS cho khách hàng, với khả năng ngăn chặn nhiều dạng thức tấn công khác nhau trước các nguy cơ tấn công mạng

– Các dịch vụ ZICO Anti-Ddos cung cấp gồm: Firewall cứng/mềm (WAF); Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS Filter), cảnh báo lỗ hổng, tư vấn an toàn thông tin…

Đối tác