Cân bằng tải là một phương pháp phân phối khối lượng tải trên nhiều máy tính hoặc một cụm máy tính để có thể sử dụng tối ưu các nguồn lực, tối đa hóa thông lượng, giảm thời gian đáp ứng và tránh tình trạng quá tải trên máy chủ.Hệ thống cân bằng tải nhằm đảm bảo các tiêu chí luôn sẵn sàng, thời gian hoạt động (uptime) đến 99.999%, giúp tăng hiệu suất cho máy chủ - website, và các ứng dụng của khách hàng khi phải đối mặt với việc truy cập tăng đột biến. Cân bằng tải đặc biệt không thể thiếu đối với các doanh nghiệp có nhiều máy chủ, các trang web hoặc ứng dụng có lưu lượng truy cập lớn.

 

Hệ thống sẽ bao gồm các hệ thống con:

  1. Web server:

– Đây là hệ thống public, phục vụ cho mục đích marketing, quảng bá đưa hình ảnh hoạt động, sản phẩm của công ty đến với mọi người

– Hệ thống này, về kỹ thuật, cho phép tất cả người dùng Internet đều có thể tìm kiếm thông tin, trao đổi thông tin với website của bạn. Do vậy, cần phải đảm bảo về tốc độ truy cập, tính ổn định.

  1. Database Server

– Hệ thống Database (DB) chung để Web server access vào lấy dữ liệu và hiển thị nội dung trên website.

– Đây là hệ thống chứa mọi thông tin cho hoạt động cả Public và nội bộ công ty

– Do vậy, hệ thống DB phải đủ mạnh, ổn định và an toàn dữ liệu

  1. Proxy server (Load Balancing)

– Đây là hệ thống chuyển tiếp thông tin và kiểm soát thông tin, tạo sự an toàn cho server web, database server

– Chức năng Load Balancing (LB) cho các web server sẽ được cài đặt trên máy chủ Proxy này

Đối tác