Nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn và vấn đề bảo mật đang trở thành bài toán lớn đối với các doanh nghiệp. Cloud Storage S3 (S3: Simple Storage Service) là dịch vụ lưu trữ dữ liệu nội dung số như: video, clip, hình ảnh, file, document…cho các ứng dụng phần mềm, website giải trí, thương mại điện tử trên nền tảng công nghệ điện toán mây với khả năng mở rộng không giới hạn và pay-as-you-use. Đây là giải pháp lưu trữ tối ưu giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo mật, lưu trữ, truy xuất thông tin của khách hàng. Hơn nữa, Cloud Storage S3 ra đời với sứ mệnh đóng vai trò là kho dữ liệu nội dung số trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây giúp giảm chi phí cơ sở hạ tầng trên 50% so với việc lưu trữ dữ liệu nội dung số theo cách truyền thống.

Đối tác