Mô hình hệ thống chạy song hành nhiều lớp Hyperlogy đã từng triển khai

Thành lập từ năm 2015 bởi các chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm xây dựng, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin lớn và quan trọng cấp quốc gia từ những năm 90 của thế kỷ trước, Zico ngay từ những thời kỳ đầu đã mang trong mình những kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin phức tạp, với các yêu cầu về mức độ an toàn cao, tải lớn nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt, mềm dẻo cho các nhà cung cấp dịch vụ, ngân hàng, tổ chức tài chính, đơn vị cung cấp dịch vụ công, các doanh nghiệp/tổ chức hàng đầu Việt Nam,….

Chúng tôi cung cấp giải pháp tích hợp cho các khách hàng tổ chức/doanh nghiệp hàng đầu, từ những hệ thống chạy song hành ở nhiều lớp khác nhau, giải pháp backup hệ thống, giải pháp bảo vệ dữ liệu hệ thống trong các trường hợp thảm họa, cho đến các hệ thống bảo vệ  nhiều lớp từ mức mạng cho tới mức ứng dụng.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp phục vụ các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, bao gồm:

Một hệ thống đầy đủ dành cho doanh nghiệp được Hyperlogy thiết kế và triển khai

1. Giải pháp backup tập trung.
2. Giải pháp Caching phục vụ truy cập mạng.
3. Proxy bảo đảm an ninh hệ thống.
4. Giải pháp lưu trữ (SAN/NAS) cho các hệ thống chuyên dụng.
5. Giải pháp chạy song hành (cho Database, Application Server, Email, LDAP, DNS, Web Server,…)
6. Ảo hóa cho máy chủ/máy trạm (VDI)  sử dụng VMWare, Citrix, OpenStack.
7. Quản lý lưu lượng thông tin, nén thông tin nhằm tránh nghẽn mạng.
8. Giải pháp an ninh mạng Firewall, IPS, AntiVirus, AntiSpam, DDOS Mitigation.
9. Giải pháp mạng LAN/WAN/VPN
10. Wan Optimization, Bandwidth Management
11. Cân bằng tải hai chiều cho kết nối WAN
12. Video Conferencing
13. Tường lửa mức ứng dụng và cơ sở dữ liệu (Web Application Firewall, Database Firewall).
14. Hạ tầng mã hóa công khai – PKI
15. Hệ thống lưu trữ phân tán, lưu trữ ảo hóa (CEPH/VMWARE VSAN)
16. Hệ thống tính toán phân tán Hadoop, Apache Spark,…
17. AI/Machine Learning/Deep Learning,…
18. DevOps/Autoscale/Tự động hóa liên quan đến Ansible, Kubernetes, Docker,….

Đối tác