Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Wifi , Switch mạng và phụ kiện cho dự án Sailing.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bim Kiên Giang

Nội dung cung cấp chủ yếu: Thiết bị chuyển mạch, hệ thống phát sóng không dây.

Địa điểm thực hiện: TP. Phú Quốc – Kiên Giang.

Năm thực hiện: 2020

Đối tác