Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm dữ liệu Tây Hồ.

Chủ đầu tư: Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực Hà Nội

Nội dung cung cấp chủ yếu: Điều hòa chính xác cho trung tâm dữ liệu.

Địa điểm thực hiện: TP. Hà Nội.

Năm thực hiện: 2019.

Đối tác