Tên công trình: Hệ thống máy chủ ảo hóa cho Cơ quan Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam

Gói thầu: Cung cấp thiết bị và lắp đặt Hệ thống máy chủ ảo hóa cho Cơ quan Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam

Nội dung cung cấp chủ yếu:

  • Thiết bị máy chủ, lưu trữ SAN
  • Phần mềm ảo hóa VMWare

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam

Địa điểm thực hiện: TP. Hà Nội

Năm thực hiện: 2017.

Đối tác