Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt  thiết bị core switch, các máy chủ, hệ thống SAN và hệ thống NAS.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SYRENA

Nội dung cung cấp chủ yếu: Máy chủ, lưu trữ, Core-switch.

Địa điểm thực hiện: TP. Hà Nội.

Năm thực hiện: 2022

Đối tác