Gói thầu: Củng cố, nâng cao năng lực giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh 86/BQP

Nội dung cung cấp chủ yếu: Phần mềm, thiết bị an toàn thông tin.

Địa điểm thực hiện: TP. Hà Nội; TP. Đà Nẵng; TP. HCM.

Năm thực hiện: 2022

Đối tác