Đảm bảo tích hợp hệ thống, trao đổi thông tin với các hệ thống khác.
Thiết lập hệ thống CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ.

Hệ thống thông tin được các tổ chức sử dụng với nhiều mục đích khác nhau:

  • Quản trị nội bộ, quản lý nhân sự.
  • Giúp công ty nắm bắt thông tin về khách hàng.
  • Cập nhật những phản hồi chân thực từ khách hàng.

 Hệ thống thông tin bao gồm 4 bộ phận quan trọng sau:

  • Phần cứng: Gồm các thiết bị, phương tiện kỹ thuật được sử dụng để lưu trữ thông tin.
  • Phần mềm: Bao gồm các chương trình máy tính, phần mềm hệ thống…
  • Hệ thống mạng: Gồm ít nhất 2 thiết bị kết thúc với nhau thông qua Internet để truyền dữ liệu.
  • Dữ liệu: Thông tin sao lưu được của người dùng trên các ứng dụng.

Zico có thể đáp ứng đầy đủ tất cả các dự án liên quan đến xây dựng hệ thống CNTT

 

 

Có thể bạn quan tâm

Đối tác