CDN viết tắt của Content Delivery Networks là hệ thống máy chủ trên toàn cầu, hỗ trợ sao lưu bản sao của những nội dung tĩnh nằm bên trong trang web và phân phối nội dung ra nhiều máy chủ PoP. Mạng lưới máy chủ CDN được đặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ đó, các điểm truy cập PoP (Points of Presence) sẽ gửi tới cho người dùng khi họ truy cập vào website.

STT Tên sản phẩm  DATA (TB) Đơn giá/GB (VND) Ghi chú
1 Gói dịch vụ CDN-M DATA <10 650 Hỗ trợ tích hợp và tư vấn giải pháp 24/7
2 Gói dịch vụ CDN-L 10<=DATA<50 500 Hỗ trợ tích hợp và tư vấn giải pháp 24/7
3 Gói dịch vụ CDN-H 50<=DATA<150 400 Hỗ trợ tích hợp và tư vấn giải pháp 24/7
4 Gói dịch vụ CDN-HPLUS 150<=DATA<500 200 Hỗ trợ tích hợp và tư vấn giải pháp 24/7
5 Gói dịch vụ CDN-T 500<=DATA<1000 180 Hỗ trợ tích hợp và tư vấn giải pháp 24/7
6 Gói dịch vụ CDN-ST DATA >=1000 160 Hỗ trợ tích hợp và tư vấn giải pháp 24/7

Đối tác